Uslovi korištenja

Vrijedi od 01.05.2021. godine

Informacije o prodajnom mjestu

Naziv firme: Unaviva d.o.o. Bihać
Sjedište: Irfana Ljubijankića 87, 77000 Bihać, Bosna i Hercegovina
Besplatni telefon: 0800 22 437
Kontakt: [email protected]
Prodaja: [email protected]

Uslovi kupovine

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Unaviva d.o.o. (VZV.BA) Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uvjetima i pravilima.

Prodavatelj je d.o.o. Unaviva Bihać, a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je prodavatelju te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDVom.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručene proizvode moguće je platiti na nekoliko načina:

  • Plaćanje pouzećem – Gotovinom pri preuzimanju paketa
  • Bankovna transakcija – Uplatom računa na žiroračun firme d.o.o. „Unaviva“ Bihać
  • PayPal – Online plaćanje putem PayPal platforme
  • Plaćanje karticom – Platite direktno Visa, MasterCard i Maestro karticama
  • Plaćanje na rate preko EKI mikrokreditne fondacije

Isporuka

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje preuzete pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod prodavaču. Rok za reklamacije fizičkih oštećenja je 2h od vremena preuzimanja.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka. Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku. Prodavac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde prodavatelj se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana. Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe

Reklamacije

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na našem web shop-u. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 3 (tri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će prodavatelj u roku od 3(tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade.

U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod. Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (firma koja obavlja poslove dostave proizvoda).  

Upotreba internet sajta

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove uslove korištenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primjenljive zakone i propise. Unaviva d.o.o može izmijeniti ove uslove u bilo kojem trenutku izmjenama u ovom tekstu. Pojedine odredbe ovih uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlaštena upotreba može predstavljati kršenje zakona o autorskom i srodnim pravima, zakona o pečatima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom sajtu ili Unaviva d.o.o. povodom ovog sajta (“informacije”) neće biti smatrani za povjerljive ili vlasničke. Unaviva d.o.o. će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na sajtu ili u vezi sa njim. Unaviva d.o.o. nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodna je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Linkovi na druge sajtove


Linkovi sadržani na sajtu koji vode na na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Unaviva d.o.o. nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Unaviva d.o.o. nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posljedica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Ograničenje garancija


Informacije, proizvodi, materijali i/ili usluge (“sadržaj”) prikazan na ovom sajtu je prikazan “kao takav” bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Unaviva d.o.o. se eksplicitno ograničava do maksimalnog stepena određenog zakonom, od bilo kakve direktne, indirektne statutarne ili bilo koje druge garancije ili zastupništva, uključujući garancije tržišne isplativosti, pogodnosti za određenu svrhu ili poštovanja intelektualnih ili svojinskih prava.

U maksimalnom stepenu koji zakon dozvoljava, Unaviva d.o.o. ne daje garancije za tačnost, primjenjivost, pouzdanost i kompletnost sadržaja na ovom sajtu, kao ni garanciju neprekidnog rada, pravovremenosti, bezbijednosti ili odsustva grešaka. Unaviva d.o.o. može promijeniti sadržaj ovog sajta ili proizvode i cijene navedene na sajtu u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Sadržaj na ovom sajtu može biti zastario, a Unaviva d.o.o. se ne obavezuje da ga ažurira.

Ograničenje odgovornosti


U maksimalnom stepenu dozvoljenom zakonom, Unaviva d.o.o., njegovi dobavljači ili treća lica pomenuta na ovom sajtu ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne i isključivo, direktnu, indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu štetu, ili takvu koja nastaje usljed gubitka profita, gubitka podataka ili prekida poslovnog procesa) koja nastaje kao posljedica upotrebe, odlaganja ili nemogućnosti upotrebe, ili rezultata upotrebe ovog sajta, sajtova na koje vode linkovi sa ovog sajta ili sadržaja objavljenog ovdje ili na drugim pomenutim sajtovima, bez obzira da li je zasnovana na garanciji, ugovoru ili drugom pravnom sredstvu ili da li je klijent bio obaviješten o mogućnosti takve štete. Ukoliko vaša upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem ili popravkom opreme ili podataka, vi ste odgovorni za nastale troškove.

Registrovani zaštitni znaci


Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Unaviva d.o.o. ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Ugovor o kupovini


Kupovinom na VZV.BA, odnosno ostavljanjem ličnih podataka za dostavu paketa korisnik potpisuje “ugovor o kupovini” sa d.o.o. Unaviva Bihać prema kojem je dužan preuzeti i platiti robu koju je naručio. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne može preuzeti i platiti paket, o istom je DUŽAN obavijestiti firmu d.o.o. Unaviva Bihać kako bi obustavili slanje pošiljke. Ukoliko je pošiljka poslana, kupac je mora preuzeti i platiti. Ukoliko kupcu ne odgovara vrijeme dostave, može tražiti dostavu u drugom terminu kojeg jasno mora precizirati dostavljačkoj službi.


Iako Vam Unaviva d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Unaviva d.o.o. ne može garantirati da će usluge na VZV.ba odgovarati Vašim potrebama. Unaviva d.o.o. također ne može garantirati da će usluga biti bez pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail [email protected] kako bi ista bila otklonjena na najbrži mogući način.

KOŠARICA

close