GPS - VZV.BA
  • Telethings GPS1 – Uređaj za GPS praćenje vozila

    • Telethings GPS1 je uređaj koji omogućava određivanje tačne pozicije udaljenog objekta te slanje i razmjenu podataka preko GSM/GPRS/SMS.
    • Uređaj se može integrirati sa svim važnijim nadređenim web servisima koji služe za administraciju, obradu i pregled podataka sa GPS uređaja (nadzor vozila, planiranje voznih ruta, praćenje rada komercijalista, itd.). Osim toga, Telethings nudi i besplatan vlastiti webservis zasnovan na Traccar aplikaciji.
    • Uređaj posjeduje i dodatne digitalne ulaze i izlaze preko kojih je moguće kontrolirati i druge parametre sa udaljenih uređaja (npr. Temperatura, iButton, nivo rezervara goriva, itd).
    94,00 KM uključ. PDV

Navigacija